Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Forside

Et interessefællesskab


1) At arrangere ture

2) Vejledning i kolonnekørsel

 

Ture

Alle er velkomne til at byde ind med ture, enten til det vi kalder fællesture eller mindre lokale ture.

I Jylland har vi bestemt at der skal være 4 fællesarrangementer om året. De er som hovedregel placeret efter følgende regler:

Sidste weekend i april

Næstsidste weekend i juni

Næstsidste weekend i august (Boxer-træf)

Næstsidste weekend i september

Ønsker man at tilbyde en fællestur kontakter I webmasteren (Leo).
Hvis man arrangerer mindre lokale ture, kan de annonceres under Forum.

Fællesturene er typisk 80-120 km. Nogle kommer langvejsfra, så det anbefales at holde den første pause relativt hurtigt efter starten. 
Nogle arrangører byder på kaffe hjemme ved dem selv, andre beder folk om selv at medbringe kaffe mv. Ofte har man en madpakke med som nydes et udvalgt sted.

Starttidspunktet bør ikke være tidligere end kl.10. Sluttidspunktet placeres under hensyn til, at folk skal nå hjem igen. Ofte vil det være midt på eftermiddagen.

Turarrangørerne forventer, at man møder op med benzin nok til hele turen.

Afhængig af antallet af deltagere og området kan man vælge enten at køre i en kolonne med faste pladser eller efter vores vejledning i kolonnekørsel. Den anbefales i de fleste tilfælde. Deltagerne instrueres inden afgang i, hvordan de skal køre (uanset hvor tit de har hørt det før)
Uanset hvilken type kolonnekørsel man vælger, bør den bagerste kører (bagstopperen) være en fast person. Det bedste vil være, hvis det er en lokalkendt. Bagstopperen og turlederen skal kunne telefonere til hinanden (ikke under kørslen) i tilfælde af problemer.
Den forreste kører (turlederen) skal være meget opmærksom på hastigheden. Hvis hastigheden i spidsen er lidt høj, kan det ende i rent race i den bagerste del af kolonnen. Ved første ophold spørger turlederen den bagerste kører, om hastigheden er passende. 

Ved opholdene fortæller turarrangøren, hvornår det er tid til afgang igen.

Turens indhold bestemmer arrangøren naturligvis. Som regel køres ad mindre veje i naturskønne omgivelser. Det kan være turens indhold. 
Nogle vælger at stoppe ved historiske steder, iskiosker, havne, naturperler, en boxers hjem mv.  
 

 

Kolonne-kørsel på MC

Forrest i gruppen kører en turleder. Bagerst kører ”bagstopperen”.          
Bagstopperen bør have et kendetegn, så han kan kendes. Det kan være refleksvest, en bestemt farve hjelm, kåbefarve mv.   

Når vi kører, køres i zig-zag formation som vist ovenfor.
Afstanden afhænger af farten og forholdene.
Når man skal standse, fx. et kryds eller andet, klapper man zig-zag formationen sammen, ved at højremanden kører op på siden af venstremanden.

Hold altid din plads i gruppen under kørsel.

 

Hold øje med maskinen bag dig.

Hvis den sænker farten -  gør du det samme. Hvis den ikke kommer - stopper du.

Start først når den kommer igen.

 

Når turlederen blinker af, holder nr. 2 i den forskudte række ind til siden

umiddelbart efter, at han har drejet og viser med sin tilstedeværelse vej for

de efterfølgende.

 

Den holdende "vejviser" forlader først stedet, når ”bagstopperen” ankommer -

og aldrig før.

Det sker ved at indtage pladsen som næstsidst (altså foran ”bagstopperen”).

 

Hvis du forlader arrangementet under kørslen, så giv turlederen og især

bagstopperen besked ved stoppet inden og vink farvel, når du forlader kolonnen.

 

Op 

 

Opdateret 11/01/2015

Besøg  
422943